Harold de Beer – Architect Gouda, SK33 werkt op het kruispunt van bouwkunde en architectuur. Daartussen zit geen grens, het beweegt met elkaar mee.

Vanaf een vroeg stadium werkt ons architectenbureau intensief samen men met onze opdrachtgevers en aanvullende adviseurs om precies aan te sluiten bij de wensen en ideeën van onze opdrachtgever en die te vertalen in architectuur en bouw.

analyse
Eerste bekijken we zorgvuldig wat er al is. Dat kan een historische monumentale kwaliteit zijn, maar ook een helder georganiseerde structuur of een onverwachte overweldiging van een plek. Wat er bestaat is logischerwijs de aanleiding voor wat er aangepast of ontworpen moet worden.

ontwerp
Van daaruit onderzoeken we wat de vragen en de wensen zijn en wat er kan komen.
Door een heldere inventarisatie en uiteenzetting van de mogelijkheden die voor iedere lokatie en opdracht anders zijn ontwerpen we oplossingen toegespitst op de vraag van onze opdrachtgevers.

uitvoering
Gedurende het ontwerp- en bouwtraject proberen we onze opdrachtgevers te ontzorgen. Wij verzorgen het volledige traject van ideevorming tot begeleiding van de uitvoering. In nauw overleg sluiten we zo precies mogelijk aan op de wensen van onze opdrachtgevers. Als architect ontwerpen we maar geven we ook bouwadvies en begeleiding in het gehele traject van realisatie.

Met onze specifieke kennis van Gouda en omgeving, en het groene hart, weten we precies wat er nodig is en waar de knelpunten zitten bij bestemmingsplannen en het verkrijgen van een omgevingsvergunning.