SK33

contact: post- en bezoekadres SK33

Harold de Beer – Architect Gouda, SK33 werkt op het kruispunt van bouwkunde en architectuur. Daartussen zit geen grens, het beweegt met elkaar mee. Vanaf een vroeg stadium werkt ons architectenbureau intensief samen men met onze opdrachtgevers en aanvullende adviseurs. Daarom kunnen we precies aansluiten bij de wensen en ideeën van onze opdrachtgever. Zo kunnen we deze wensen en ideeën vertalen in architectuur en  naar bouw.

Analyse

Eerste bekijken we zorgvuldig wat er al is. Dat kan een historische, monumentale kwaliteit zijn, maar ook een helder georganiseerde structuur of een onverwachte overweldiging van een plek. Wat er bestaat is logischerwijs de aanleiding voor wat er aangepast of ontworpen moet worden.

Een monumentaal pand in het oude centrum van gouda vergt een andere aanpak dan een aanbouw in een jongere wijk aan de rand van de stad. Een verbouwing vereist een ander idee dan een nieuwbouw opgave.

Ontwerp

Door een heldere inventarisatie en uiteenzetting van de mogelijkheden die voor iedere lokatie en opdracht anders zijn ontwerpen we oplossingen toegespitst op de vraag van onze opdrachtgevers.

Omgevingsvergunning

Voor veel (ver)bouw projecten is een omgevingsvergunning nodig. Deze verzorgen we voor u. We zorgen dat de benodigde informatie op de goede plek terecht komt en dat deze duidelijk is en aan de eisen voldoet.

Met onze specifieke kennis van Gouda en omgeving, en van het groene hart, kunnen we u perfect helpen bij verkrijgen van een omgevingsvergunning. We toetsen wat er mogelijk is en adviseren u wat haalbaar is.

vervolgens zorgen we dat deze wordt ingediend bij het omgevingsloket.

Werkvoorbereiding

Voor een opdrachtgever is het belangrijk te weten waar over gesproken wordt en dat de goed informatie verspreid wordt. Afspraken met bouwers en leveranciers moeten helder zijn en niet tot verwarring leiden.

Uitvoering

Gedurende het ontwerp- en bouwtraject proberen we onze opdrachtgevers te ontzorgen. Wij verzorgen het volledige traject van ideevorming tot begeleiding van de uitvoering. In nauw overleg sluiten we zo precies mogelijk aan op de wensen van onze opdrachtgevers. Als architect ontwerpen we maar geven we ook bouwadvies en begeleiding in het gehele traject van realisatie.

BNA

SK33 is lid van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureau’s en staat ingeschreven bij het architectenregister.

_
[/av_textblock]