Werkzaamheden

Onze opdrachtenportefeuille spreidt zich uit over de volledige breedte van het bouwtraject:

Wij verzorgen ontwerp, bouwinitiatief, vergunningsaanvragen, technische omschrijvingen of bestek, contact met aannemers, constructeurs en adviseurs, bouwbegeleiding of delen daarvan.

Wij kunnen deze werkzaamheden verzorgen voor zowel kleine als grote projecten van aan- uitbouwen en dakkapellen, dakterrassen, verbouwingen, tot CPO projecten, appartementen gebouwen, bouwprojecten in de gezondheidszorg, utiliteitsbouw en monumenten.

Indien nodig beschikken wij over een zeer uitgebreid netwerk aan samenwerkingspartners. Daardoor kunnen we u ontzorgen in het verkrijgen van alle benodigde papieren en documenten die nodig zijn in het bouwproces.

Vooronderzoek

 • Opzoeken van bestaande tekeningen in diverse archieven
 • Uitzoeken van kadastrale gegevens
 • Digitaliseren van bestaande tekeningen
 • Inmeten van bestaande situatie en een digitale document daarvan vervaardigen
 • overleg met makelaars en andere adviseurs

Ontwerp

 • Schetsontwerp
 • haalbaarheidsstudie
 • Voorlopige ontwerp
 • Definitief ontwerp
 • omschrijving tbv begeleiding naar calculatie/ begroting
 • haalbaarheidsonderzoeken mbt duurzaamheid en energiegebruik
 • bezonningstudies
 • principe aanvragen/ vooronderzoeken

Vergunningstraject

 • overleg met de overheids instellingen mbt toetsing van bouwplannen
 • toetsen van bestemmingsplannen
 • toetsen van bouwregelgeving/bouwbesluit
 • Bouwinitiatief
 • Vergunningsaanvraag
 • Vergunningstoetsing
 • Bouwbesluitoetsing Bouwbesluitberekening aanvragen, toetsen en plannen daarop aanpassen
 • Archeologische onderzoeken aanvragen, beoordelen, en archeologievriendelijk ontwerpen.
 • Cultuurhistorische onderzoeken aanvragen en implementeren.
 • Bouwhistorische onderzoeken begeleiden, aanvragen en verwerken in een vergunningsaanvraag tbv een monument of beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Constructieberekeningen en -tekeningen aanvragen, toetsen.
 • Bodemvervuilingsonderzoek begeleiden
 • Asbest sanering onderzoeken aanvragen en begeleiden van uitvoering daarvan
 • presentatie bij commissie welstand
 • presentatie/overleg bij commissie ARK
 • overleg aanpassingen hoogheemraadschap

Werkvoorbereiding

 • werkvoorbereidingstekeningen ter calculatie
 • bestek, of technische omschrijving
 • begeleiden van een aanbesteding, advies bij een aannemersselectie
 • controleren van offertes, budgetbewaking tijdens het offerte traject
 • voeren van prijsonderhandelingen en contractvorming
 • advies voor de wijze van bouwproces (aanbesteding, bouwteam)

Uitvoering

 • uitvoeringstekeningen aanleveren
 • controleren produktietekeningen en -berekeningen toeleveranciers
 • voorzitten van de benodigde vergaderingen en werkoverleggen
 • kwaliteitsbewaking en controle werkzaamheden op de bouw
 • bouwbegeleiding
 • oplevering
 • tijdens het gehele traject nauw contact houden met opdrachtgever